Cennik usług dla klientów Ryzo Nieruchomości

( ceny netto )

 Cennik usług pośrednictwa  
 1. Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa
  • Kupno i Sprzedaż działek – 5% ceny transakcyjnej nie mniej niż 3000 zł
  • Kupno i Sprzedaż pozostałych nieruchomości – 3% ceny transakcyjnej nie mniej niż 3000 zł
  • Wynajem i Najem nieruchomości – jednomiesięczny czynsz najmu nie mniej niż 800 zł

 Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości 

Usługa wykonywana dla klienta bezpłatnie.

 Doradztwo , opracowania i ekspertyzy 

 1. Sporządzenie analiz i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości – cena uzależniona od zakresu nie mniej jednak niż 300 zł
 2. Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami ( spadki, darowizny, podatki , podziały nieruchomości , hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe i inne )
  • Krótka porada dotycząca jednego zagadnienia bez weryfikacji dokumentów ( ustna w biurze lub e-mailowa ) – 50 zł
  • Krótka porada dotycząca jednego zagadnienia z weryfikacją dokumentów ( ustna w biurze lub e-mailowa ) – 100 zł
  • Porada złożona wielowątkowa weryfikacji dokumentów ( ustna w biurze lub e-mailowa ) – 80 zł
  • Porada złożona wielowątkowa z weryfikacją dokumentów ( ustna w biurze lub e-mailowa ) – 150 zł

 Usługa ustalenia ceny ofertowej poprzedzona wizytą na nieruchomości 

200 zł plus koszty dojazdu /przy dojeździe powyżej 15 km od siedziby biura.

 Usługi dodatkowe 

Usługi dodatkowe przy umowie pośrednictwa typu wyłącznego wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy .
Przy pozostałych rodzajach umów pośrednictwa sprzedaży opłaty poniesione przez klienta za usługi dodatkowe zostaną odliczone od wynagrodzenia w przypadku późniejszej realizacji umowy pośrednictwa dotyczącej nieruchomości w stosunku do której została zrealizowana usługa dodatkowa.

 1. Stan prawny nieruchomości
  • Weryfikacja stanu prawnego na podstawie przedłożonych dokumentów – 100 zł
  • Pomoc w uregulowaniu stanu prawnego – stawka negocjowana indywidualnie w zależności od zakresu , nie mniej jednak niż 300 zł
 2. Przygotowanie i złożenie wniosków oraz pism do urzędów i instytucji w związku z załatwieniem formalności dotyczących nieruchomości – 50 zł
 3. Pobranie dokumentów w imieniu klienta niezbędnych do sprzedaży nieruchomości ( urzędy , spółdzielnie, zarządcy ) – 100 zł za komplet
 4. Sporządzenie i złożenie wniosków o dokonanie wpisu lub wykreślenia z Księgi Wieczystej – 100 zł
 Usługi dodatkowe powiązane z sprzedażą działek 
 1. Przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków przyłączy lub zapytań o możliwość przyłączenia ( prąd, woda, gaz, kanalizacja ) – 100 zł
 2. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy – 200 zł
 3. Odszukanie i okazanie przebiegu granic działki – 400 zł za pierwsze 4 punkty + 80 zł każdy kolejny
 4. Opracowanie wstępnego podziału działki z uwzględnieniem zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i aktualnych preferencji kupujących – 500 zł ( stawka może być większa przy większych działkach )
 Uwagi końcowe 
 1. Do podanych cen usług należy doliczyć 23% podatku vat
 2. Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa ustalane jest każdorazowo indywidualnie przed podpisaniem umowy pośrednictwa.
 3. Wszelkie opłaty sądowe, urzędowe, skarbowe itp pokrywa Klient.
 4. W przypadku usług które wymagają dojazdu przedsiębiorcy ponad 15 km od siedziby biura do usługi zostaną doliczone koszty wg. kilometrówki. Zapis ten nie odnosi się do usługi czynności pośrednictwa.