Szczecin

Pomorzany

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Numer oferty
395741
Cena
4 990 000 PLN
Cena za m2
1 497,60 PLN
Pow.działki
3 332 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Kształt działki
Trapez
Droga dojazdowa
Asfaltowa
Prąd
Tak
Gaz
Tak
Woda
Tak

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka budowlana, położona blisko centrum, w świetnej lokalizacji pod inwestycję lub własny biznes. Wszystkie media przy działce. Działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


1.Przeznaczenie terenu w MPZP

1) śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wyłączeniem produkcji, usług
produkcyjnych i składowania, zawierająca m.in. usługi: biurowe, finansowe,
prawne, gastronomii, rozrywki, handlu, usługi związane ze sportem,
rekreacją i turystyką, działalność edukacyjna, usługi pobytu
kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – gabinety lekarskie,
ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki
opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny
udział powierzchni mieszkalnej 90 % powierzchni całkowitej obiektów
kubaturowych,
2) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie
i sposób użytkowania, z możliwością adaptacji, prowadzenia prac
remontowych, bez prawa rozbudowy;

2. Kształtowanie zabudowy
i zagospodarowania terenu
1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki,
3) wysokość zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronującego)
frontowego, od 10,0 do 18,5 m n.p.t.,
4) dachy przestrzenne lub wysokie,
5) zabudowa zwarta obrzeżna od ulicy ,
6) podział ciągu elewacyjnego na zróżnicowane jednostki kompozycyjne
według podziałów własnościowych – nie dotyczy stref narożnych,
7) kompozycja elewacji z alternacją kondygnacji, wysoki cokół, gzyms
wieńczący, materiały wykończeniowe tradycyjne z jednoczesnym
zastosowaniem powierzchni otynkowanych i okładzin ceramicznych,
8) dostęp do usług bezpośrednio z poziomu chodnika, wjazd na teren
poprzez bramy przejazdowe lub drogi wewnętrzne,
9) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie,
wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów
wyłącznie wbudowane;
3. Zasady parcelacji
1) podział na działki z dostępem od ulicy , granice działek
prostopadłe do osi ulic przyległych,
2) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2
3) minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

4. Ochrona środowiska i przyrody
powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki;

5. Ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytków
teren objęty strefą "E" ochrony ekspozycji;


6. Infrastruktura techniczna
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną i obsługa
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w
oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie
2) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej
lokalizacji,
3) projektowana studnia awaryjna,
4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią
kablową 15 kV.

Polecam ze względu na doskonała lokalizację.

Zapraszam na prezentacje.

Kontakt

RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Telefon:
91 484 22 84
E-mail:
ryzo@ryzo.pl

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.

Administratorem danych osobowych jest RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowa 27B/U1 ( wejście od Bolesława Śmiałego 14-14 D ) 70-361 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres ryzo@ryzo.pl… czytaj więcej